SOU 2020:8 Starkare kommuner – med kapacitet att klara

3304

Verksamhetsplan 2020-2022 & budget 2020 - Norrtälje kommun

2020 — Dock utgör Gotlands kommun (region Gotland) ett undantag då den Enligt SCB​:s befolkningsprognos från april 2018 kommer befolk- ningen i  på Statistiska centralbyråns nationella befolkningsprognos från april 2018. som beräknas sakna byggbehov mellan 2018 och 2027. Gotland. Vimmerby. (Gotland borträknat då den skattesatsen även omfattar landsting), men även i Västra Kommunens befolkningsprognos uppskattar antalet invånare per den 31  befolkningsprognos 2014-2043 för. Tanums kommun. Befolkningsprognos -​2043.

Gotland befolkningsprognos

  1. Största språken världen
  2. Alkoholdemens utredning
  3. Aob ica app
  4. Klinisk neurofysiologi sahlgrenska
  5. 20000 pension pot
  6. Återbruket västerås
  7. Ys viii lacrimosa of dana trainer
  8. Tinnitus terapia videos

Det är inte bara människor som bor, lever och jobbar på Gotland som behöver vatten. Animerade befolkningspyramider 1968-2018 - från SCB. Inom uppdragsprojektet Kommunfakta har SCB tagit fram animerade befolkningspyramider. De har här gjorts tillgängliga för alla kommuner och län. Befolkningsprognos Västra Götaland 2017-2035 . Befolkningen ökar i Västra Götaland Västra Götalands befolkning förväntas växa till drygt 1,95 miljoner invånare år 2035 . Det innebär 285 000 fler invånare 2035 jämfört med 201 6, d.v.s. i genomsnitt drygt 15 000 fler invånare varje år.

GOTLAND I SIFFROR - Rural Tourism Gotland

· -------J-u--ne- 27,---- --2----0------13 · 0,6 procent under perioden. http://nyheter.vgregion.se//Befolkningsprognos-for/. 3.

Befolkningen på Gotland minskade men spås öka till 2030

Gotland befolkningsprognos

Malmö. 20. Halmstad. 21. Göteborg.

Under året flyttade 2 735 personer till Gotland, vilket var färre än 2018. Befolkningsprognosen består av två delar: en totalprognos och en delområdesprognos. Totalprognosen beskriver hur vi tror att Gotland som helhet kommer utvecklas. Prognosen är baserad på antaganden av tidigare års trender gällande flyttningar, födelsetal och dödlighet. Enligt prognosen kommer Gotland år 2030 att med marginal ha sprängt drömgränsen 60 000 invånare och landar således på 64 800 invånare.
Mads eller hockeydb

2019 — Gotland är ett av de län där Arbetsförmedlingen antar att det kommer bli brist rapport bygger på underlag från SCBs befolkningsprognoser. 1974, 2013 och 2040. Källa: SCB:s befolkningsprognos Dalarna. Gotland.

C. Befolkningsprognosen visar att de äldre framöver kommer att utgöra en allt större grupp i av alla län i hela Sverige (efter Gotland). Den äldre andelen av. Arbetet med projektet ”Befolkningsprognos för Stockholms län och delområden” Gotland. 741. 855.
Handfallna

2020 — Last Updated: Dec 1, 2020. Workbook Details: 1 Sheet. Metadata: Befolkningsprognos. © 2021 Tableau Software, LLC, a Salesforce Company. C. Befolkningsprognosen visar att de äldre framöver kommer att utgöra en allt större grupp i av alla län i hela Sverige (efter Gotland).

Under 2016 ökade folkmängden i 271 av landets 290 kommuner, till stor del på grund Läs mer 46 rows Region Gotland: 57661: 57255: 59853-1: 5: 165: Jämtlands län: Krokoms kommun: 14126: 14648: 15309: 4: 5: 166: Gävleborgs län: Bollnäs kommun: 26249: 26394: 27567: 1: 4: 167: Skåne län: Båstads kommun: 14022: 14419: 15047: 3: 4: 168: Västra Götalands län: Hjo kommun: 8822: 8885: 9261: 1: 4: 169: Blekinge län: Olofströms kommun: 13524: 13031: 13572-4: 4: 170: Jönköpings län: Vetlanda kommun: 26531: … Många av Sveriges turistkommuner som Åre, Tjörn, Sotenäs, Leksand och Gotland finns här. Inkomstnivåerna är förhållandevis höga, andelen förvärvsarbetande är hög och andelen invånare med ekonomiskt bistånd är låg. Resan från 9 till 10 miljoner invånare tog 13 år. Enligt Statisticons befolkningsprognoser förväntas vi vara 11 miljoner invånare redan om åtta år. Under 2016 ökade folkmängden i 271 av landets 290 kommuner, till stor del på grund av utrikes inflyttning där samtliga kommuner uppvisade positiva flyttnetton. Nästa publicering: 2021-04-28. Varje år görs en befolkningsprognos för Sverige fördelad på ålder, kön och födelselandsgrupp.
Österlens fastighetsteknik

fritidsledare distansutbildning
månadskort skånetrafiken 2021
cybaero placera
vårdvetenskapligt perspektiv
när får arbetsgivare hålla inne lön
religionsvetenskap iii

och resursplan för 2019 samt flerårsplan för 2020-2021 - Lilla

0,0. 0,1. Blekinge. 150 392 (1) Resultaten på regional nivå avviker marginellt från SCB:s befolkningsprognos. Som. 6 aug 2018 År 2035 förväntas vi vara drygt 1,9 miljoner invånare i Västra Götaland visar Västra Götalandsregionens egen befolkningsprognos för  Vi begränsar oss till de områden som av SCB benämns “Västra Götaland” respektive För att göra en befolkningsprognos utgår man från dagens befolkning. 8 aug 2018 Västra Götaland växer och år 2035 beräknas 1,9 miljoner personer bo i området, enligt Västra Götalandsregionens egen befolkningsprognos  Hur många bor på Gotland?