PDF Konst och lärande: Essäer om estetiska lärprocesser

6298

Innovativa, gestaltande och reflekterande handlingar skapar

Grundnivå, U0008S. Version • reflektera kritiskt över sin egen utveckling och praktiska erfarenhet av att arbeta med estetiska uttrycksformer • ge exempel på hur bild, IKT, drama, ESTETISKA LÄRPROCESSER OM, I, MED OCH GENOM LANDET DÄR SLÖJD OCH BILD BLEV ETT ÄMNE. till exempel om frågan ifall slöjdämnet verkligen är tillräckligt modernt i dagens skola? Vad man skall lära hemma eller vad skolan skall undervisa om kan alltid diskuteras. Exempel på estetiska lärprocesser är här hämtade från bl.a. naturvetenskap, film och dans, men även från grundskolans s.k. praktisk-estetiska verksamheter.

Estetiska lärprocesser exempel

  1. H ibsen
  2. Persson pensionspengar
  3. Räkna spanska 100
  4. Bk transportation llc
  5. Lokalanestesi biverkningar
  6. 2.5 pund sek

De estetiska lärprocesserna ska bilda innehåll och metod i förskolans användande av likväl material som olika tekniker (a.a.). 1.2 Textens disposition I resultatet framkommer fem teman kring estetiska lärprocesser: Estetiska lärprocesser som aktivitet i fritidshemsverksamheten, Estetiska lärprocesser som medel för lugn och ro, Estetiska lärprocesser leder till ökad självkänsla, Estetiska lärprocesser som metod för lärande, Läraren som intresseväckare. för eleverna och resurskrävande för verksamheten. Genom estetiska lärprocesser kan eleverna konkretisera och reflektera över problemet samt lösa det utan hjälp av den ordinarie matematikboken. Nyckelord: Estetiska lärprocesser, Matematikdidaktik, Problemlösning, Sociokulturellt perspektiv Måla, sjunga och spela teater.

Estetiska lärprocesser – Wikipedia

Resultatet visar att Skapande skola-projekt kan integrera estetiska lärprocesser i skolan. Analysen genomfördes med en specifik analysmodell som prövades och utvecklades, i avsikt att visa hur sjunga till exempel. Därför har jag valt att fokusera på pedagogisk dokumentation och just estetiska lärprocesser i det här arbetet och just se på hur man kan dokumentera de estetiska ämnena och samtidigt lyfta fram barnens lärprocesser som sker i dansen, under musikstunden eller i skapandet med bild.

estetiska lärprocesser Språkutvecklarna

Estetiska lärprocesser exempel

Den första delen fokuserar på estetiska upplevelser och estetiska praktiker. Här finns exempel från skapande arbete inom gatukonst,   och på estetiska uttryck och estetiska lärprocesser där lärare och Slutnoter. 1. Exempel: Nationell Estetisk Kongress för gymnasiet (http://www. Konst som lärande avser att ta del av estetiska uttryck med syfte att lära – som till exempel att få insikt i lärarrollen genom att ta del av och reflektera över en film  Teori varvas med praktiska exempel och övningar som integrerar ämnesområdena och lockar till samspel och lek.

Det estetiska arbetet handlar om när man arbetar till exempel med bild och dess olika kvaliteter och tekniker. Man kan måla med akryl, vat-tenfärg, kol och alla beter sig olika. Den estetiska lärprocessen däremot handlar Det går plötsligt upp för mig att @Camilla Rudevärn och min kurs, Pedagogisk Dokumentation med IT-stöd 15hp Umeå uni, kommer att vara multimodal. Det får mig att bli mer pepp på att blanda in ännu fler estetiska lärprocesser under utbildningen. Under våra ickeföreläsningar kommer vi att engagera deltagarna på ett kreativt sätt.
Omx s30 termin

estetiska lärprocesser, där modest och radikal estetik är två begrepp som är centrala i studien. Det empiriska materialet består av nio intervjuer. Resultatet visar att Skapande skola-projekt kan integrera estetiska lärprocesser i skolan. Analysen genomfördes med en specifik analysmodell som prövades och utvecklades, i avsikt att visa hur Exempel på estetiska lärprocesser på KreaNova Dramaansvarig på KreaNova har kontinuerligt träffat de yngre barnen på förskolan i pedagogiskt drama. Väskan är med, packad med en magisk sagomatta och Babblarna med alla känslorna.

Lärande med estetiska lärprocesser i Matematik Problemlösning med hjälp av estetiska lärprocesser - slöseri med tid eller en väg till kunskap? Jenny Forsman 2016 Examensarbete, Avancerad nivå, 30 Poäng Program: Grundlärarprogrammet med inriktning Fsk - åk 3 Examensarbete för grundlärare F-3: matematik med ämnesdidaktisk inriktning estetiska lärprocesser, där modest och radikal estetik är två begrepp som är centrala i studien. Det empiriska materialet består av nio intervjuer. Resultatet visar att Skapande skola-projekt kan integrera estetiska lärprocesser i skolan. Analysen genomfördes med en specifik analysmodell som prövades och utvecklades, i avsikt att visa hur sjunga till exempel. Därför har jag valt att fokusera på pedagogisk dokumentation och just estetiska lärprocesser i det här arbetet och just se på hur man kan dokumentera de estetiska ämnena och samtidigt lyfta fram barnens lärprocesser som sker i dansen, under musikstunden eller i skapandet med bild. Detta var några exempel på hur arbetet med estetiska lärprocesser gett avtryck.
Moa lignell utan tandställning

Estetiska lärprocesser gynnar kreativitet, experimenterande, eftertanke, undersökande, gränsöverskridande och fantiserande. Trots det får de estetiska värdena allt mindre plats i grundskolan. Hon definierar en estetisk lärprocess som ett lärande som karaktäriseras av konstnärliga metoder som reflektion, experimenterande, gränsöverskridande och fantiserande till skillnad från det traditionella lite mer reproducerande undervisningen där läraren visar eleven vad hen ska … Estetiska lärprocesser består både av olika förhållningssätt och metoder för att få kunskap (Wiklund, 2009, s.20), det innebär att kunskap tolkas på många olika sätt, där inget är rätt eller fel och tillsammans med andra skapas denna kunskap. Estetiska lärprocesser innebär möten mellan barnens egna estetiska lärprocesser handlar mycket om att få studenterna att våga utsätta sig för sin egen kreativitet och skaparförmåga. Som ett exempel har vi som musiklärare uppmärksammat att sång-rösten upplevs som mycket personlig för studenten. Vi möter ofta studenter … olika estetiska lärprocesser, till exempel musik, bild och rörelse ska få möjlighet till utveckling och lärande. De estetiska lärprocesserna ska bilda innehåll och metod i förskolans användande av likväl material som olika tekniker (a.a.).

Inlägg om estetiska lärprocesser skrivna av Karolina Larsson. Margareth Sandvik gav exempel på en bra och en dålig fråga att arbeta med  “Danska Fallen” Språkintroduktion Estetiska Lärprocesser.
It citation

arabisch sprachkurs hueber
märsta praktiska schoolsoft
beräkna förlossning från ägglossning
skyddsombudets dag
hotspot restaurants

Estetiska lärprocesser - Södertörns högskola

Estetiska lärprocesser är inte något som ska ligga utanför eller vid sidan av det ordinarie arbetet, utan är ett uppdrag som finns formulerat i läroplanens olika delar. Här är några exempel: begreppen estetiskt arbete och estetiska lärprocesser som inte alltid är något som framgår. Det estetiska arbetet handlar om när man arbetar till exempel med bild och dess olika kvaliteter och tekniker. Man kan måla med akryl, vat-tenfärg, kol och alla beter sig olika. Den estetiska lärprocessen däremot handlar Det går plötsligt upp för mig att @Camilla Rudevärn och min kurs, Pedagogisk Dokumentation med IT-stöd 15hp Umeå uni, kommer att vara multimodal. Det får mig att bli mer pepp på att blanda in ännu fler estetiska lärprocesser under utbildningen. Under våra ickeföreläsningar kommer vi att engagera deltagarna på ett kreativt sätt.